Nikola FRANELIĆ

Direktor

 

063/7709-316, 0648202434

nikola.franelic@expertus.rs

IVANA ODoVIĆ

Agent

 

0641556532

ivana.odovic@expertus.rs

LJILJANA ČIČIĆ

Posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti

 

011/2652119, 064/1328147

ljiljana.cicic@expertus.rs

VLADAN STOKANIĆ

Posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti

 

011/2652119, 063/8151343

vladan.stokanic@expertus.rs